اخبار صنعت تصفیه آب صنعتی و کشاورزی ایران

افزایش سود دهی پرورش آبزیان توسط آبیاری مغناطیسی

بهینه سازی تولید در استخرهای پرورش آبزیان (تضمین افزایش سودآوری )

همه می دانند:

 • جلبک ها ،خزه ها و بار میکروبی در آبهای سخت و قلیایی رشد می کنند.
 • با افزایش اکسیژن در دسترس ماهی سریعتر رشد میکنند!
 • میکروبها و پاتوژنها شنا نمیکنند ولی بر روی ذرات معلق شناور شده و ماهی با نوشیدن  آب حاوی ذرات معلق مریض میشود.
 • ماهی آزاد به آب سرد، زلال، اشباع از اکسیژن و کمی اسیدی احتیاج دارد.
 • آبزیان بیشترین نرخ مصرف آب را در بین محصولات کشاورزی دارند.
 • در آب سرد تر اکسیژن محلول بالاتر و جذب پروتئین خوراک بیشتر است.
 • در صورت باز چرخش آب تراکم بالا و بار آلودگی دمای آب استخر افزایش می یابد.
 • با افزایش ظرفیت تولید ماهی هزینه تمام شده هر کیلو کاهش و سودآوری افزایش می یابد.

ولی همه نمی دانند!

 1. با اعمال امواج کوتاه مغناطیسی به آب، آب پاستوریزه می شود.
 2. با استقرار یک دستگاه اسپلش و با مغناطیسی کردن آب ، آب میکرونیزه شده و دمای آب ۵ درجه سانتیگراد خنک تر می شود.
 3. با مغناطیسی شدن آب طبق پدیده دانه برفی ، ذرات معلق بهم چسبیده ، درشت شده و آب زلال و شفاف میشود.
 4. با مغناطیسی شدن خوراک ضریب جذب خوراک ۷ درصد افزایش می یابد.
 5. با اسپری شربت تقویتی و ارگانیک فولیک بر روی خوراک مصرفی، به کمک فناوری نانو عفونت ویروسی باکتریایی و قارچی کنترل می شود
 6. در آب اسیدی ناشی از مغناطیسی شدن آب، اسپورهای قارچ قادر به شکوفایی نبوده و بیماری های قارچی کنترل می شود.
 7. با استفاده از کودهای زیستی em و انواع محصولات آن شامل EMA  و E5 و گلوله EM، حجم لجن کمتر و شفافیت آب بیشتر می شود.
 8. دوره پرورش ماهی به کمک شربت فولیک به دو ماه کاهش می یابد.

با اصلاح مغناطیسی ماهی آزاد به آب سرد ،زلال ، اشباع از اکسیژن و کمی اسیدی احتیاج دارد با اصلاح مغناطیسی آب و خوراک و نیز اسپری شربت تقویتی فولیک بر روی خرواک ماهی  و نیز کاربرد کودهای زیستی em  شرایط فوق تامین گشته و کمترین مدفوع تولید میشود.

بهینه سازی تولید در استخرهای پرورش آبزیان

به طوری که جلبک ها خشکیده و دیگر جاروکشی کف استخرها موردی نداشته و اکسیژن در دسترس ماهی ها چند برابر می گردد و بدون مصرف تجهیزات برای حذف آمونیاک به سادگی می توان آن را به صورت کف از سطح آب در  چهار گوشه استخر جمع آوری نمود.

 • بیشترین میزان تراکم با کمترین هزینه سرمایه گذاری قابل دستیابی است!
 • ماهی ها در این روش رشد بیشتری داشته و با کمترین تنش پرورش می یابند!

گازهای سمیCH4 , H2S, NH3 در آب که با دستگاه سختی گیر مغناطیسی اصلاح شده به سرعت متصاعد شده و استرس ناشی از آن نیز کاملاً کنترل میشود.

شربت تقویتی فولیک با استفاده از فناوری نانو و نیز خاصیت دارویی گیاهان معطر عصاره ها و اسانس ها پیگمن ها( انواع رنگدانه ها) موجب  تقویت شدید سیستم ایمنی مقاومت به بیماریهای عفونی ، کاهش تلفات حتی در حد صفر و تقویت بچه ماهی های ضعیف و کم خون و کمتر شدن حجم مدفوع افزایش ضریب جذب مواد غذاییTDN می گردد.

بهینه سازی تولید در استخرهای پرورش آبزیان

با استفاده از کود EM و انواع محصولات آن شاملES,EMA  :و گلوله EM میتوان تتمه جلبک ها خزه ها و لجن کف استخر ها را پاکسازی و آب استخر را کاملاً شفاف نمود میکرو ارگانیسم ها با مصرفH2S, تولید متابولیت های مایع و مفید لجن کف استخر را تجزیه کرده و احتمال تولید گازهای سمیCH4 , H2S, NH3  را کاملاً مرتفع و از تلفات گسترده ماهی ها پیشگیری می نمایند.

آبزیان بیشترین نرخ مصرف را در بین محصولات کشاورزی دارند ولی با اجرای اصلاحات در این روش کمترین مصرف آب را خواهند داشت زیرا میتوان با بازگردش آب و تصفیه آن بدون بکارگیری تجهیزات گران قیمت آب را مجدداً برای استفاده آبزیان مناسب ساخت در صورت باز چرخش آب و تراکم زیاد ماهی و بار آلودگی دمای آب بالا میرود ولی با نصب هواده اسپلش در استخر دمای آب تا ۵ درجه سانتیگراد کاهش مییابد یعنی حتی در چاههایی  که دمای آب بالاست می توان ماهی سردابی پرورش داد از طرفی پرورش دهندگان می توانند با پرورش کرم خاکی در طی دو ماه یک کیلوگرم کرم خاکی را ۱۰ کیلو نموده و در هزینه خوراکشان باز هم صرفه جویی نمایند.

 • افزایش ظرفیت تولید واحد بدون مصرف آب زیاد و هزینه سرمایه گذاری گزاف از مزایای این طرح نوآورانه است.
 • انواع مسمومیت یونی نظیر: آهن ،منگنز، نیترات و…. به این روش رفع گردیده و بهره وری تولید افزایش می یابد.

 فرضیات:

 1. استخر استاندارد
 2. بچه ماهی سالم و شناسنامه دار
 3. مدیریت صحیح
 4. خوراک متوازن و پاستوریزه
 5. لازمه سودآوری:
 6. کاهش دوره پروار ماهی به حداقل، استارت از ۱۵۰ گرم و یک کیلو چاق شدن در سه ماه
 7. افزایش تراکم حداقل دو برابری
 8. ضریب تبدیل از ۱.۲ به ۰.۸ کاهش یابد
 9. کاهش شدید هزینه های دامپزشکی دارو و درمان
 10. کاهش تلفات به کمتر از حد استاندارد(۳٪) با کمترین هزینه

 نتایج حاصل از اجرای طرح آبیاری مغناطیسی در پرورش ماهی

 1. حذف جلبک و بار میکروبی۹۰٪در همان روز اول پس از نصب تجهیزات
 2. مجرد نصب تجهیزات در صورت وجود اسپلش آب  ۵ درجه خنک تر می شود و در زیر سایه بان و همه جا می توان قزل آلا پرورش داد.
 3. سرعت ترسیب ذرات معلق(TSS) چند برابر شده و آب استخر زلال و شفاف می شود به طوری که کف استخر دیده خواهد شد
 4. با مغناطیسی شدن آب در گردش آب لیز و صابونی شده و آمونیاک سمی در آب اسیدی به صورت کف آمونیاکی به سهولت از چهار گوشه استخر قابل جمع آوری می باشد. اگر اسید را بر روی آن بریزید قابل فروش می باشد.
 5. تعدیل اسیدیته آب استخر در محدوده  ۶.۸  الی ۷.۱ ، کمی اسیدی  اسیدیته آب قلیایی یا اسیدی خنثی می شود.
 6. افزایش اکسیژن در دسترس برای ماهی ها به خاطر مغناطیسی شدن و حذف جلبک خزه بار میکروبی و پاتوژنها
 7. در آب مغناطیسی شده اسیدی بیماری های پوستی و قارچی نظیر ساپرو لگنیوزیس و بدون حمام درمانی کاملاً بهبود می یابد.
 8. کنترل بیماری های ویروسی، باکتریایی و قارچی بدون مصرف دارو به دلیل پاستوریزاسیون و زلال شدن آب
 9. با نرم شدن آب استخر ، با نصب دستگاه سختی گیر ماهی انرژی کمتری برای شنا صرف می کند.
 10. با مغناطیسی شدن خوراک ضریب جذب آن افزایش یافته و مدفوع کمتری تولید می شود

 نتایج حاصل از مصرف شربت:

 • کاهش تلفات به هنگام شروع  اسپری شربت بر روی خوراک کاهش دوره پرورش به دوماه
 • به دلیل ضد عفونت بودن شربت فولیک احتمال ابتلا به بیماری های ویروسی و باکتریایی به شدت کاهش می یابد .تقویت شدید سیستم( با مصرف ۱۰۰۰ ppm از شربت به ازای هر تن محصول تولیدی یک لیتر مصرف نیاز است).
 • افزایش ضریب جذب خوراک و کاهش مدفوع
 • تقویت ماهی های ضعیف و کم خون و مریض

 نتایج حاصل از مصرف کود زیستی:

 1. مصرف هر دو هفته کودEM منجر به کاهش کدورت ، COD ریسک تولید گازهای سمیNH3,H2S,CH4
 2. مصرف E5 به میزان  ۵۰ لیتر   در دو هزار متر مکعب آب استخر اسپری شود جهت حذف کامل جلبک و خزه مصرف گلوله EM  به میزان یک گلوله  در هر متر مربع از استخر جهت حذف کامل لجن کف استخر

  طرز اصلاحات در استخر:

 • دستگاه سختی گیر الکترونیکی را بر روی آب جبرانی و آب برگشتی نصب نمائید.
 • دستگاه سختی گیر الکترونیکی را بر روی آب جبرانی نصب نمایید
 • سختی گیر تقویت شده را زیر سطل توزیع غذا مستقر نماییدو هواده ونچوری را به تعداد مناسب سه دستگاه بر روی پمپ ۳ اینچی لوله برگشت آب نصب نمایید.
 • فیلتر شنی به حجم مناسب و متناسب با حجم خوراک روزانه در مسیر برگشت مستقر تا به عنوان بیوفیلتر عمل نماید.
 • جاروی ۲ اینچی برای استخرهای بزرگ تر و ا ینچی  برای استخرهای کوچکتر تدارک نمایید.
 • پروژکتور ،جهت تامین روشنایی در نیمه شب برای خوراکدهی تدارک نمایید.
 • شربت تقویتی فولیک به میزان لازم تهیه هر تن محصول یک لیتر
 • _در ماه اول پروار حداقل ۴ وعده خوراک دهی
 • _ در ماه دوم پروار حداقل ۳ وعده خوراک دهی
 • تعداد اسپلشر مناسب +یکدستگاه یدکی حتماً از نیمه شب تا ۹ صبح روشن باشد
 • توجه: بهتر است به تعداد وعده های خوراک دهی هر بار نیم ساعت یا یک ساعت هواده ها خاموش شوند
 • تجهیزات پرتابل : ترمومتر،  ph متر ‏،  DO متر  ORP  متر تدارک گردد.
 • تغذیه استاندارد را در دفتر کارگاه به همراه جداول دیگر راهنما بر روی دیوار الصاق نمایید.
 • کودهای زیستی EM و مایع اسلاری تدارک دیده و به طور هفتگی به آب استخر تزریق کنید.

توجه:

 •  میزان BOD و COD بر اثر تزریق کودهای  فوق حداقل می شود. میزان آمونیاک و گازهای سمی حتی در صورت اهمال کارگری  یا قطع برق حداقل می شود.
 •  به صورت اختیاری می توانید برای کارگاه های بزرگتر و یا با تراکم خیلی زیاد بیش از ۳۰ کیلوگرم بر متر مکعب از چراغ های uv یا اوزون ژنراتور استفاده نمود. به دلیل کمبود برق در کشور  ژنراتور کوچکی جهت تامین برق اسپلشر ها حتما تدارک گردد.
 •  تامین خوراک معتبر و به میزان حداکثر یک ماه مصرف واحد پرورش تدارک و در انبار حاوی تهویه مناسب و بر روی پالت پلاستیکی قابل شستشو مستقر و از دسترس موش و سایر موجودات مزاحم حفظ نمایید.

آموزش های لازم جهت اجرای طرح و تهیه دستورالعمل های لازم برای خوراک دهی و نگهداری استخر و نظارت بر آن قابل ارائه می باشد.

شرکت آتیه انرژی

شرکت مهندسی آتیه انرژی تلاش بادراختیار داشتن کادری متخصص و متعهد خدمات خود را در زمینه ی مشاوره و طراحی ، ساخت وتولید سیستم ها و فرایندهای جدید تصفیه آب، ساخت واجرای سیستم های تصفیه آب صنعتی و پکیج های تصفیه فاضلاب، خدمات خود را بدین شرح اعلام میدارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا