سودآوری در استخر پرورش ماهی با آب مغناطیسی

قسمت دوم آبیاری مغناطیسی در روستای ورزنه اصفهان

قسمت سوم آبیاری مغناطیسی در اصفهان روستای کفران

آب مغناطیسی یا آبیاری مغناطیسی چیست؟

آب مغناطیسی، آبی است که با عبور از میان میدان مغناطیسی حاصل میشود. این روش به عنوان یک روش غیر شیمیایی کاربرد دارد، و طی آن، مولکولهای آب دیونیزه شده و اثرات سختیِ آن کاهش می‌یابد

مغناطیسی کردن آب بر اساس اصول و محاسبات خاص، باعث بهبود خواص و ترتیب الکتریکی آن میشود، و در نتیجه موجب افزایش اثرات حیاتی و فعالیت آب گردیده، ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی بسیار مفیدی برای مصرف کننده یعنی انسان، حیوان و گیاه ایجاد مینماید، که این نتایج از سوی بسیاری از دانشمندان و طی تحقیقات و تجارب عدیده تایید شده است.

بهینه سازی تولید در استخرهای پرورش آبزیان (تضمین افزایش سودآوری )

همه می دانند:

 • جلبک ها، خزه ها و بار میکروبی در آبهای سخت و قلیایی رشد می کنند.
 • با افزایش اکسیژن در دسترس، ماهی ها سریعتر رشد میکنند!
 • میکروبها و پاتوژنها شنا نمیکنند، بلکه بر روی ذرات معلق شناور شده و ماهی با نوشیدن آب حاوی ذرات معلق مریض میشود.
 • ماهی آزاد به آب سرد، زلال، اشباع از اکسیژن و کمی اسیدی احتیاج دارد.
 • آبزیان بیشترین نرخ مصرف آب را در بین محصولات کشاورزی دارند.
 • در آب سردتر، اکسیژن محلول بالاتر، و جذب پروتئین خوراک بیشتر است.
 • در صورت باز چرخش آب، بار آلودگی و دمای آبِ استخر افزایش می یابد.
 • با افزایش ظرفیت تولید ماهی، هزینه تمام شده هر کیلو کاهش و سودآوری افزایش می یابد.

ولی همه نمی دانند!

 1. با اعمال امواج کوتاه مغناطیسی به آب توسط مگنت فوق قوی، آب پاستوریزه می شود.
 2. با استقرار یک دستگاه اسپلش و با مغناطیسی کردن آب در استخر پرورش ماهی، آب میکرونیزه شده و دمای آب کمی خنک تر می شود.
 3. با مغناطیسی شدن آب، طبق پدیده دانه برفی، ذرات معلق بهم چسبیده، درشت شده و ته نشین میشود، و آب تا حدّی زلال تر و شفاف تر میشود.
 4. با مغناطیسی شدن خوراک، ضریب جذب خوراک افزایش می یابد.
 5. با اسپری شربت تقویتی و ارگانیک فولیک بر روی خوراک مصرفی، به کمک فناوری نانو عفونت ویروسی، باکتریایی و قارچی کاهش می یابد.
 6. در آب اسیدی ناشی از مغناطیسی شدن آب، اسپورهای قارچ قادر به شکوفایی نبوده و بیماری های قارچی کمتر میشود.
 7. با استفاده از کودهای زیستی em و انواع محصولات آن شامل EMA  و E5 و گلوله EM، حجم لجن کمتر و شفافیت آب بیشتر می شود.
 8. دوره پرورش ماهی به کمک شربت فولیک کاهش می یابد.

ماهی آزاد به آب سرد، زلال، اشباع از اکسیژن و کمی اسیدی احتیاج دارد. با اصلاح مغناطیسی آب و خوراک و نیز اسپری شربت تقویتی فولیک بر روی خرواک ماهی  و نیز کاربرد کودهای زیستی em  شرایط فوق تامین گشته و کمترین میزان مدفوع تولید میشود.

بهینه سازی تولید در استخرهای پرورش آبزیان

به طوری که میزان جلبک ها در استخر کاهش پیدا کرده، و جاروکشی کف استخرها کمتر شده، و اکسیژن در دسترس ماهی ها بیشتر می گردد، و آمونیاک موجود در استخر کاهش می یابد.

 • بیشترین میزان تراکم، با کمترین هزینه سرمایه گذاری قابل دستیابی است!
 • ماهی ها در این روش رشد بیشتری داشته و با کمترین تنش پرورش می یابند!

گازهای سمی CH4 , H2S, NH3 در آب که با دستگاه سختی گیر مغناطیسی اصلاح شده، متصاعد شده و استرس ناشی از آن نیز  کنترل میشود.

شربت تقویتی فولیک، با استفاده از فناوری نانو، و نیز خاصیت دارویی گیاهان معطر، عصاره ها و اسانس ها و پیگمن ها (انواع رنگدانه ها) موجب تقویت شدید سیستم ایمنی، مقاومت به بیماریهای عفونی، و کاهش تلفات حتی در حد صفر شده، و موجب تقویت بچه ماهی های ضعیف و کم خون و کمتر شدن حجم مدفوع، و افزایش ضریب جذب مواد غذایی (TDN) می گردد.

بهینه سازی تولید در استخرهای پرورش آبزیان

با استفاده از کود EM و انواع محصولات آن شامل ES, EMA  و گلوله EM میتوان تتمه جلبک ها، خزه ها و لجن کف استخر ها را پاکسازی و آب استخر را شفاف تر نمود. میکرو ارگانیسم ها با مصرف H2S, تولید متابولیت های مایع و مفید، لجن کف استخر را تجزیه کرده و احتمال تولید گازهای سمی CH4 , H2S, NH3  را مرتفع، و از تلفات گسترده ماهی ها پیشگیری می نمایند.

آبزیان بیشترین نرخ مصرف را در بین محصولات کشاورزی دارند، ولی با اجرای اصلاحات در این روش مصرف آب کاهش پیدا میکند، زیرا میتوان با بازگردش آب و تصفیه آن بدون بکارگیری تجهیزات گران قیمت، آب را مجدداً برای استفاده آبزیان مناسب ساخت. در صورت باز چرخش آب و تراکم زیاد ماهی و بار آلودگی، دمای آب بالا میرود، ولی با نصب هواده اسپلش در استخرهای با آب مغناطیسی، میتوان دمای آب را با توجه به شرایط استخر، تا چند درجه سانتیگراد کاهش داد. یعنی حتی در چاههایی  که دمای آب بالاست، می توان ماهی سردابی پرورش داد. از طرفی پرورش دهندگان می توانند با پرورش کرم خاکی در طی دو ماه یک کیلوگرم کرم خاکی را ۱۰ کیلو نموده و در هزینه خوراکشان باز هم صرفه جویی نمایند.

 • افزایش ظرفیت تولید واحد بدون مصرف آب زیاد و هزینه سرمایه گذاری گزاف از مزایای این طرح نوآورانه است.
 • انواع مسمومیت یونی نظیر: آهن ،منگنز، نیترات و…. به این روش رفع گردیده و بهره وری تولید افزایش می یابد.

 فرضیات:

تمام اتفاقات مثبت فوق، در صورتی روی میدهد که شرایط نسبی زیر برقرار باشد:

 1. استخر استاندارد
 2. بچه ماهی سالم و شناسنامه دار
 3. مدیریت صحیح مجموعه
 4. خوراک متوازن و پاستوریزه

لازمه سودآوری:

 1. کاهش دوره پروار ماهی
 2. افزایش تراکم
 3. کاهش ضریب تبدیل
 4. کاهش شدید هزینه های دامپزشکی، دارو و درمان
 5. کاهش تلفات به کمتر از حد استاندارد با کمترین هزینه

 نتایج حاصل از اجرای طرح آبیاری مغناطیسی در پرورش ماهی

 1. کاهش جلبک و بار میکروبی از همان روز اول پس از نصب تجهیزات در استخر پرورش ماهی
 2. به مجرد نصب تجهیزات، در صورت وجود اسپلش آب  خنک تر می شود و در زیر سایه بان و همه جا می توان قزل آلا پرورش داد.
 3. سرعت ترسیب ذرات معلق (TSS) بیشتر شده و آب استخر زلال تر و شفاف تر می شود.
 4. با مغناطیسی شدن آبِ در گردش، آب لیز و صابونی شده و آمونیاک سمی در آب اسیدی به صورت کف آمونیاکی به سهولت از چهار گوشه استخر قابل جمع آوری می باشد. اگر اسید را بر روی آن بریزید قابل فروش می باشد.
 5. تعدیل اسیدیته آب استخر در محدوده  ۶.۸  الی ۷.۱ ، کمی اسیدی.
 6. افزایش اکسیژن در دسترس برای ماهی ها به خاطر مغناطیسی شدن و حذف جلبک، خزه، بار میکروبی و پاتوژنها.
 7. در آب مغناطیسی شده اسیدی، بیماری های پوستی و قارچی نظیر ساپرو لگنیوزیس و بدون حمام درمانی بهبود می یابد.
 8. بیماری های ویروسی، باکتریایی و قارچی بدون مصرف دارو به دلیل پاستوریزاسیون و زلال شدن آب کنترل میشود.
 9. با نرم شدن آب استخر، با نصب دستگاه سختی گیر، ماهی انرژی کمتری برای شنا صرف می کند.
 10. با مغناطیسی شدن خوراک، ضریب جذب آن افزایش یافته و مدفوع کمتری تولید می شود.

تصفیه آب استخر پرورش ماهی با سیستم مغناطیسی بسیار مفید خواهد بود، بجهت کوتاه شدن طول دوره پروار، و همچنین امکان افزایش تراکم بدون تلفات.

 نتایج حاصل از مصرف شربت:

 • کاهش تلفات به هنگام شروع اسپری شربت بر روی خوراک، و کاهش دوره پرورش.
 • به دلیل ضد عفونت بودن شربت فولیک، احتمال ابتلا به بیماری های ویروسی و باکتریایی به شدت کاهش می یابد.
 • افزایش ضریب جذب خوراک و کاهش مدفوع.
 • تقویت ماهی های ضعیف و کم خون و مریض.

 نتایج حاصل از مصرف کود زیستی:

 1. مصرف هر دو هفته کود EM منجر به کاهش کدورت، COD شده و کاهش ریسک تولید گازهای سمی NH3, H2S, CH4 میشود.
 2. مصرف E5 به میزان  ۵۰ لیتر در دو هزار متر مکعب آب استخر باعث حذف جلبک و خزه میشود.

  طرز اصلاحات در استخر پرورش ماهی:

 • دستگاه سختی گیر الکترونیکی را بر روی آب جبرانی و آب برگشتی نصب نمائید.
 • سختی گیر تقویت شده را زیر سطل توزیع غذا مستقر نمایید و هواده ونچوری را به تعداد مناسب سه دستگاه بر روی پمپ ۳ اینچی لوله برگشت آب نصب نمایید.
 • فیلتر شنی به حجم مناسب و متناسب با حجم خوراک روزانه در مسیر برگشت مستقر تا به عنوان بیوفیلتر عمل نماید.
 • جاروی ۲ اینچی برای استخرهای بزرگ تر و ا ینچی  برای استخرهای کوچکتر تدارک نمایید.
 • پروژکتور ،جهت تامین روشنایی در نیمه شب برای خوراکدهی تدارک نمایید.
 • شربت تقویتی فولیک به میزان لازم تهیه (هر تن غذا یک لیتر)
 • _در ماه اول پروار حداقل ۴ وعده خوراک دهی
 • _ در ماه دوم پروار حداقل ۳ وعده خوراک دهی
 • تعداد اسپلشر مناسب +یکدستگاه یدکی حتماً از نیمه شب تا ۹ صبح روشن باشد
 • توجه: بهتر است به تعداد وعده های خوراک دهی هر بار نیم ساعت یا یک ساعت هواده ها خاموش شوند.
 • تجهیزات پرتابل : ترمومتر،  ph متر ‏،  DO متر  ORP  متر تدارک گردد.
 • تغذیه استاندارد را در دفتر کارگاه به همراه جداول دیگر راهنما بر روی دیوار الصاق نمایید.
 • کودهای زیستی EM و مایع اسلاری تدارک دیده و به طور هفتگی به آب استخر تزریق کنید.

توجه:

 •  میزان BOD و COD بر اثر تزریق کودهای  فوق حداقل می شود. میزان آمونیاک و گازهای سمی حداقل می شود.
 •  به صورت اختیاری می توان برای کارگاه های بزرگتر و یا با تراکم خیلی زیاد بیش از ۳۰ کیلوگرم بر متر مکعب از چراغ های uv یا اوزون ژنراتور استفاده نمود. به دلیل کمبود برق در کشور  ژنراتور کوچکی جهت تامین برق اسپلشر ها حتما تدارک گردد.
 •  تامین خوراک معتبر و به میزان حداکثر یک ماه مصرف واحد پرورش تدارک و در انبار حاوی تهویه مناسب و بر روی پالت پلاستیکی قابل شستشو مستقر و از دسترس موش و سایر موجودات مزاحم حفظ نمایید.

آموزش های لازم جهت اجرای طرح و تهیه دستورالعمل های لازم برای خوراک دهی و نگهداری استخر و نظارت بر آن قابل ارائه می باشد.

سامانه آب مغناطیسی در تصفیه آب استخر پرورش ماهی باید الزام شود تا مشکلات پرورش دهندگان عزیز به حداقل برسد.

سوال و جواب در باره آب مغناطیسی در استخر پرورش ماهی:

مغناطیسه کردن آب چند درصد به سختی آب تاثیر داره؟

منظورم سختی آب رو به طور متوسط چقدر کم میکنه؟

بانصب مگنت فوق قوی  و نیز سختی گیرالکترونیکی آب، ۸۰٪ کاتیونها وآنیونهای موجد سختی آب به روش فرکانسی و اعمال امواج الکترومغناطیسی متغیر لرزیده و بهم نزدیک شده و بهم می چسبند (دی یونیزاسیون) البته کسی مایل نیست که کل سختی و قلیائیت آب خنثی شود! زیرا آب بیش از حد نرم شده و برای مثال اگر با دادن پیگمنتها (رنگدانه های خارجی و گران)، ماهیهای تزئینی را رنگی ساخته اید، بیرنگ خواهند شد.

به چه دلیل با مغناطیسی کردن آب جلبک حذف می شود ؟

و چه تاثیری روی آمونیاک میگزارد؟

جواب:

علت ممانعت از رشد جلبک، در آب مغناطیسی آن است که جلبک در آب گرم، سخت و قلیایی، خصوصا در آب مملو از نیترات و فسفات، شکوفا می شود! ولی در آب مغناطیسی که مگنت فوق قوی و تجهیزات سختی گیر برروی لوله آب ورودی به استخر، نصب شده و آب کل استخر، نرم و اسیدی شده، قادر به ادامه زندگی و ارتزاق نبوده و در طی چند ساعت قهوه ای و در یک روز سیاه می شود (بدون استعمال مواد اسیدی نظیر سولفات مس، که حد مرگ جلبک با مرگ ماهی برابر بوده و ریسک زیادی به تولید کننده تحمیل و محیط زیست را هم آلوده می نماید!)،

جلبک نیاز به سه چیز برای ادامه حیات دارد:

 1. دی اکسید کربن که در آب اسیدی، حتی یک پی پی ام ppm، وجود ندارد!
 2. نور خورشید، که امکان مسقف کردن استخرها پس از احداث هزینه گزافی به پرورش دهنده تحمیل می کند! ( انرژی جلبک از این طریق تامین می گردد)
 3. یون، که در آب مغناطیسی که ۸۰٪ یونها به شکل مولکول و بلور، درآمده دچار سوء تغذیه شده و بعلت کمبود CO2 و خوراکش (یونها)، پس از یکروز سیاه شده و می میرد!

البته در صورت برگشت آب، و اعمال مگنت فوق قوی به آب برگشتی، تخم جلبک با تشعشع امواج ساطع شده از تجهیزات مغناطیسی، سوخته و جلبک از این حربه نیز خلع سلاح شده و قادر به ادامه حیات نخواهد بود!

در آب قلیایی، بیشتر آمونیا NH3، غیر یونیزه و سمی در آب استخر وجود دارد که در صورت افزایش دما، موجب تلفات سنگین در استخر خواهد شد.
با مغناطیسی کردن آب، و با اسیدی شدن آب استخر، آمونیای غیر یونیزه ، اینبار با کارکرد هواده های اسپلش یا ونچوری، بشکل کف آمونیاکی غیرسمی، NH4OH ظاهرشده و به سطح استخر صعود کرده و در چهار گوشه استخر تجمع کرده و بسادگی قابل جمع آوری خواهد بود!

چگونه با مغناطیسی کردن آب در تابستان شاهد کاهش دمای آب هستیم ولی در زمستان این اتفاق نمی افتد؟

در تابستانها، با مغناطیسی کردن آب استخر پرورش ماهی، آب دیونیزه و میکرونیزه می شود!ِ در نتیجه بدلیل پائین بودن سطح تماس آب و هوا بشدت افزایش می یابد و بخاطر پائین بودن درصد رطوبت نسبی هوا (حدود۱۰%)، و افزایش ضریب تبخیر آب، آب استخر و دمای هوا کاهش می یابد! ولی در زمستانها، بخاطر بالا رفتن درصد رطوبت نسبی هوا آب خنکتر نمی شود، همانطور که کولر آبی در جنوب و شمال کشور خنک نمی نماید!

در نتیجه بدلیل میکرونیزه شدن ذرات آب در نتیجه کارکرد هواده اسپلش، و افزایش تبخیر آب، و نیز خشکی هوا (حدود ۱۰٪)، آب استخر در تابستانها خنکتر می شود.

آیا این دستگاه کارایی در زمینه حذف و یا از بین بردن میکروب ها و باکتری های موجود در آب ورودی را دارد؟

در صورت نصب مگنت فوق قوی به تعداد مناسب (بنا به سایز لوله)، با تشعشع امواج UVb جدار سلولی پاتوژنها سوخته و بعلت خنثی شدن ۸۰٪ یونها، این عوامل بیماریزا که بخاطر فوق‌العاده ریز بودن ذره ای با بار منفی محسوب می شوند، قادر به جذب شدن به کاتیونها بطور الکترواستاتیک نبوده و گرسنه می مانند و قادر به تکثیر شدن نبوده و نیز قادر به بیماریزایی نخواهند بود.

اگر پتانسیل ریداکس آب استخر را با دستگاه O.R.P اندازه بگیرید، عددی بیش از ۴۰۰ میلی ولت را نشان خواهد دادکه موُید پاستوریزه بودن آب می باشد! لذا پاتوژنها در آب زنده، مجروح و گرسنه اند ولی قادر به تکثیر شدن و بیماریزایی نمی باشند!

سوالات یک پرورش دهنده میگو در باره تاثیرات مثبت آب مغناطیسی در پرورش میگو

یک سری مطلب راجب به مغناطیسی کردن آب و اینکه در مورد بیماری ویروسی چقدر میتونه مفید باشه بیان بفرمایید و اینکه بهترین عملکرد برای اینکه تو پرورش میگو چه کاری باید انجام داد را برا من بفرستید برای سود دهی بیشتر و اینکه آیا تو شفافیت آب چقدر تاثیر گزار هست را بفرمایید؟ چون در پرورش میگو آب اصلا نباید شفاف باشه و میزان جلبکهای مفید باید بالا باشه.

آنچه تولید میگو را با ریسک فراوان همراه کرده، بطوریکه اکثر پرورش دهندگان میگو را به ورطه ورشکستگی کشانده است، بیماریهای عفونی (ویروسی …)، لجن ضخیم و اسیدی کف استخرها، کیفیت بد آب، عدم امکان تامین آب جبرانی از آب آلوده دریا و شوک شوری، قلیائیت و معضل جلبکهای رشته ای است که موجب تلفات گسترده شده و تولید اقتصادی را به یک رویا تبدیل ساخته است.

 1. برای مقابله با این خطرات، راهکارهای اصلاح فیزیکی (مغناطیسی )، کودهای زیستی و یا فن آوری بیوفلاک پیشنهاد می شود!
 2. در پرورش ماهیان گرمابی و میگو، کل آب مصرفی را اصلاح نکرده بلکه فقط آب جبرانی مغناطیسی شده تا مانع از بالا رفتن سختی، قلیائیت و شوری آب استخر گردیم! توصیه می شود استخرها را بطور کامل از آب لبریز ساخته و یکی از استخرها را بعنوان آب ذخیره در نظر بگیریم.

در حین مدت پرورش با توجه به میزان بالای تبخیر، از همین استخر ذخیره، آبگیری انجام شده و مانع از تغییر شدید سختی، شوری و قلیائیت آب استخرها خواهیم شد! از طرفی با پیشگیری از ورود آب دریا، موازین امنیت زیستی هم رعایت شده و مانع از ورود عامل بیماریزا به استخرها می شویم.

برای خنثی کردن آلودگی ناشی از n و p خوراک، نیز از کودهای زیستی استفاده کرده و یا با مصرف مواد کربنه نظیر ملاس، یا گلیسرول … (فن آوری بیوفلاک)، در هزینه خوراک نیز صرفه جویی نموده و آب استخرها را تصفیه می نمائیم.

حجم لجن کف استخرها با مصرف کود em، کاهش یافته و رنگ سیاه و اسیدی آن به رنگ قهوه ای مبدل شده و حاصلخیزی خاک کف استخر بخوبی تامین می گردد.

پرورش دهندگان میگو، پس از اپیدمیها و تلفات گسترده، تراکم استخرها را تحت فشار اداره دامپزشکی، کاهش داده و شاهد تولید موفق ولی غیر اقتصادی می باشند!

در دوره بعدی، بر عکس برای جبران مافات، تراکم سنگین عمل کرده و تلفات سنگین تر می دهند و بمرز ورشکستگی می رسند!

البته با مصرف قیف مغناطیسی و شربت مکمل رشد فولیک، میزان TDN خوراک افزایش یافته و حجم فضولات کاهش می یابد، و با تلقیح کود زیستی، با مصرف نیتریت و آمونیا هم ریسک عملیات کاهش یافته و هم کیفیت آب استخر تامین می گردد.

بایستی شفافیت آب استخر ۳۰ سانتیمتر بطور متوسط باشد که توسط صفحه سشی قابل اندازه گیری است

گله ماهی ام، از خوراک افتاده، ضمنا ph آب استخر بالای ۸ و دمای آب هم ۱۸ درجه است، می توانید با مغناطیسی کردن آب به من کمک کنید ؟

افزایش آمونیا، بعلت بالا بودن ph و دما، دومین گلوگاه برای تراکم ماهی بعد از کمبود DO% می باشد. بدلیل برگشت آب بخاطر کمبود آب در تابستان، نیتروژن آمونیاکی بطور تصاعدی در آب گرم و قلیایی، افزایش یافته و موجب مسمومیت ماهی و کمبود DO% را فراهم می سازد، بطوریکه ماهی از خوراک افتاده و در بلندمدت ضعیف شدن، بیماری و تلفات انبوه بعلت تضعیف سیستم ایمنی ماهی، بدیهی می باشد.

برای مقابله بایستی از تراکم ماهی کاسته، یا آب استخر را تعویض و یا دمای آب را کاهش داد و یا PH آب استخر را بطور بطئی کاهش داد. هیچیک از راه حلهای فوق مطلوب پرورش دهنده نبوده و خرید اسکیمر یا بیوفیلتر هم بسیارگران تمام شده و غیرعملی است!

ولی می توان با نصب تجهیزات مغناطیسی، بدون اختلال در عملکرد استخرها، در کمتر از یکروز وضعیت بحرانی را منقلب ساخت، بطوریکه اگر دستگاه سنجش NH3 سنج در دسترس باشد، می توان کاهش میزان بالای آمونیا را نمایش داد! از طرفی ماهیان به خوراک افتاده و رشد و اشتهای قبلی خود را مجددا باز می یابند!

از طرفی با مغناطیسی کردن خوراک با قیف مغناطیسی و افزایش TDN خوراک و اسپری شربت مکمل رشد و مشهی فولیک، دفع آمونیا به آب استخر، از طریق آبشش ماهیها، کاهش یافته و با کمتر شدن حجم مدفوع ماهی و نیز افزایش اشتها، میزان خوراک نخورده نیز کاهش می یابد! بدین ترتیب آمونیای تولید شده از طریق تجزیه خوراک نخورده، حذف شده و بار آلودگی آب استخر، کمتر می شود.

چگونه آب مغناطیسی پاتوژنها و میکروارگانیزمهای مفید، را از هم تشخیص داده، برای اولی، مضر و برای بیوفیلتر مفید است؟

در کشاورزی هم همین سئوال مطرح است برای کارشناس های محترم ، که با پاستوریزه شدن آب و تشعشع امواج uv ماوراء بنفش، آیا کودهای زیستی و مفید، تحت تاثیر قرار نمی گیرند!

در حالیکه پاتوژنها، در شرایط ph کمتر از ۷ کنترل شده و برای مثال اسپورهای قارچی نمی توانند شکوفا گردند!

و در این حالت میکروارگانیزمهای مفید در غیاب پاتوژنها، بخوبی رشد و نمو کرده و حاصلخیزی خاک را تامین می نمایند! بطوریکه بهترین عملکرد، در تلفیق آبیاری مغناطیسی با کود em، حاصل می گردد!

در استخرهای پرورش ماهی هم، تلفیق مگنت و کود em، موجب کاهش حجم لجن، درمان بیماریهای پوستی، قارچی و دم خوره و بالاترین عملکرد همراه با اسپری شربت و قیف مغناطیسی شده است، بطوریکه سودهی پرورش دهنده چند برابر گردیده است.

بیوفیلتر یا مدیا نیز جزو تجهیزاتی است که با جمع آوری کف آمونیاکی، دیگر لزومی به وجود آن احساس نخواهد شد!

زیرا باکتریهای نیتروباکتر و… جهت تبدیل آمونیا به نیتریت و نیتریت به نیترات، در صورت جمع‌آوری کف آمونیاکی، صرفا در سیستمهای مدار بسته، با حذف خوراکشان، گرسنه مانده و از بین خواهند رفت! لذا وجود بیوفیلتر بی معنی می شود!

ضمنا با نفوذپذیری بیشتر آب مغناطیسی (چند برابر آب معمولی)، هوا هم در خاک نفوذ کرده و شرایط غیر هوازی کاملا مرتفع می شود! پاتوژنها در شرایط غیر هوازی رشد می نمایند، که بدینوسیله کنترل می شوند، در بیوفیلترها هم برای کارکرد مطلوب نیاز به حداقل ۲ میلی گرم اکسیژن محلول DO% می باشد که با افزایش DO% در نتیجه حذف جلبک و کدورت و کاهش لجن و پارامترهای BOD, COD, TSS، کارکرد بیوفیلتر ارتقاء می یابد

یکی از شعارهای شما این است که بعد از مغناطیسی کردن آب ،گازهای سمی مثل H2S, CH4, CO2, NH3 و… رفع می شود. میشه بیشتر توضیح بدید

با مغناطیسی کردن آب چاه، آب نرم و دی یونیزه شده و گازهای سمی نظیر H2S, CH4, CO2 و حتی NH3 سمی (بفرم NH4OH غیرسمی و غیریونیزه بصورت کف در سطح آب ظاهر می شود)، فورا در ورودی استخر بصورت گاز متصاعد شده ولی میزان اکسیژن در آب سردتر و فاقد جلبک و ذرات معلق وBOD, COD، اشباع خوهد بود! تنش و استرس ناشی از موارد برای ماهی کاملا مرتفع شده و بر رشد ماهی افزوده می شود.

آب مغناطیسی، حالت چهارم ماده: یعنی جامد، مایع، گاز و پلاسما می باشد! که تحت میدان قوی مغناطیسی و یا دمای بسیار زیاد، می تواند بوجود آید!

در حالت پلاسما، خواص مواد کاملا دگرگون و خرق عادت می باشد!

یونهای همنام، در کناریکدیگر قرار داشته و همدیگر را دفع نمی کنند!

و یونهای غیرهمنام نیز یکدیگر را جذب نمی نمایند!

همینطور گازهای سمی که در آب معمولی، به مولکول آب بصورت یونیزه پیوند خورده اند، پیوندشان آزاد گردیده و از آب بسهولت متصاعد می گردند.

تقریبا کل مازندران، آب چاه آهن داره، آهن در برانش ماهی رسوب میکنه و سبب بروز مشکل میشه در آب اسیدی رسوب آهن بیشتر و سریعتر خواد بود. با نصب مگنت، این موضوع چطور مدیریت میشه؟

بدلیل افزایش حلالیت آب مغناطیسی، رسوبات قهوه ای رنگ املاح آهنی، بمجرد روشن نمودن و راه اندازی تجهیزات مغناطیسی، پاک شده و طبق اطلاعات واصله، در۱۵ سال قبل، حدود ۴۰۰۰ منبع آب بیش از ۵۰۰ لیتر در ثانیه بخاطر معضل مسمومیت آهن، شیلات مجوز پرورش ماهی نمی دهد! در حالیکه این معضل (یعنی مشکل لاینحل)، بسادگی بکمک فن آوری مغناطیسی قابل حل می باشد!

رسوبات آهنی، بفرم Fe3O4 در آب مغناطیسی بشکل Fe2O3 محلول شده و مشکلات برانشی ماهی کاملا حل خواهد شد تا وقتی تجهیزات بر روی استخر، در حال کارند، رسوبات قهوه ای یا قرمز نخواهیم داشت.

۴.۷/۵ - (۴ امتیاز)
دکمه بازگشت به بالا