پروژه ها

بعضی از پروژه های اجرایی

 • فرودگاه مهرآباد: تجهیز موتورخانه های مجموعه به سختی گیر الکترونیکی
 • سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران: نصب دستگاه آب شیرین کن صنعتی
 • نیروی زمینی سپاه: نصب دستگاه آب شیرین کن صنعتی
 • دانشگاه علوم پزشکی سمنان: نصب دستگاه آب شیرین کن صنعتی
 • اداره کل مخابرات استان تهران: تجهیز 25 موتورخانه مجموعه به سختی گیر الکترونیکی
 • اداره کل مخابرات استان خراسان: تجهیز موتورخانه های مجموعه به سختی گیر الکترونیکی
 • اداره کل مخابرات استان اصفهان: تجهیز موتورخانه های مجموعه به سختی گیر الکترونیکی
 • معدن سنگ بافق: نصب دستگاه آب شیرین کن صنعتی
 • بیمارستان تامین اجتماعی شریعتی اصفهان: تجهیز موتورخانه های مجموعه به سختی گیر الکترونیکی
 • سازمان انرژی اتمی ایران: تجهیز موتورخانه های مجموعه به سختی گیر الکترونیکی
 • ساختمان مرکزی بانک انصار: تجهیز موتورخانه های مجموعه به سختی گیر الکترونیکی
 • سازمان نوسازی مدارس کشور: تجهیز موتورخانه های بیش از 1000 مدرسه به سختی گیر الکترونیکی
 • شرکت لوله پلی اتیلن بوکان: نصب دستگاه آب شیرین کن صنعتی
 • شرکت کانی مس: نصب دستگاه آب شیرین کن صنعتی
 • بیمارستان تامین اجتماعی غرضی اصفهان: نصب دستگاه آب شیرین کن صنعتی
3.5/5 - (4 امتیاز)
دکمه بازگشت به بالا