تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب صنعتی

هدف از این پکیج، تصفیه فاضلاب صنعتی می باشد. لازم به ذکر است در خیلی از فاضلاب های صنعتی ضرورتی برای تصفیه کامل فاضلاب دیده نمی شودزیرا باتصفیه محدود و مرحله ای نیز می توانند از پساب های خود که به حد مطلوب رسیده است استفاده نمایند وبااین امر در هزینه های مالی نیز صرفه جویی شده است. باتوجه به اینکه فاضلاب های صنعتی دارای کیفیت های متنوعی می باشد لذا پکی تصفیه فاضلاب صنعتی نیز دارای تنوع های زیاد می باشد.

دکمه بازگشت به بالا